Speakers

 

 • Edward

  Kanalosh

 • Edward

  Crawley

 • Alain

  Fournier-Sicre

 • Fadi

  Bishar

 • Lord

  Ara Darzi

 • Sunita

  Williams

 • Dileep

  Bhandarkar

 • Vladimir

  Malyavin

 • Aleksandr

  Fertman

 • Vitaliy

  Kastalskiy

 • Albert

  Efimov

 • Artyom

  Oganov

 • Jennifer

  Craig

 • Aleksey

  Ermolin

 • Alexander

  Zhavoronkov

 • Sergey

  Zhukov

 • Konstantin

  Turitsyn

 • Gleb

  Pavlovsky

 • Peter

  Shchedrovitskiy

 • Somasundaram

  Subramanian 

 • Vadim

  Tabakov

 • Pekka

  Viljakainanen

 • Elina

  Selyutina

 • Aleksey

  Smirnov

 • Carlos

  Pacheco

 • Isak

  Froumin

 • Sergey

  Khaprov

 • Ivan

  Kosyakov

 • Roberto

  Unger

 • Raymond

  McCauley

 • Gordon

  McConnell

 • others