Centr Intellektualnyh Sistem Prognozirovaniya

 
 

Kirillov Aleksandr Sergeevich